Om Sikre Prøver ApS

Sikre Prøver blev etableret i 2007 af Steen Sørensen. Han havde  i en årrække arbejdet internationalt med prøvetagning fra bryggerier, mejerier og den farmaceutiske industri, og der erfaret at vigtigheden af prøvetagning mange gange blev nedprioriteret. Fokus kunne være på  dyrt analyseudstyr med lave detektionsgrænser. Vigtige beslutninger kunne være baseret på analyseresultater, der var taget på prøver som ikke var repræsentative for den proces/batch som den var taget ud fra.

I opstarten var forretningen baseret på samarbejde med en enkelt leverandør (Sampling Systems Ltd), men hen over årene er der etableret samarbejde med en lang række specialiserede leverandører inden for prøvetagning, neddeling, prøvehåndtering og analyseinstrumenter. Analyseinstrumenterne udgør i dag den største del af forretningen (NIR instrumenter, måling af Reologiske egenskaber, Vand og Proteinbestemmelse), men prøveudtagningsudstyr udgør stadig en vigtig del af forretningen , hvor nye typer løbende introduceres til de forskellige industrien.

I dag er kundekredsen  fordelt ud over hele den del af den danske industri, der behandler produkter der ender som fødevarer eller foder. I Agro-branchen er det specielt kornets vej fra såsæd til brød eller foder der er en stor del af forretningen, men også produktion af proteiner, stivelse og energi er et voksende forretningsområde.

I Sikre Prøver og specielt hos Steen Sørensen er der opbygget en stor viden og erfaring med forskellige industrier, processer og applikationer og han deler gerne ud af denne viden – også uden at der nødvendigvis skal produkter med handlen. Steen Sørensen arbejder således også som konsulent og som officiel prøvetager (sædekorn mm).

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til prøvetagning inden for netop dit felt.