Prøvetagningsudstyr til fødevarer og ingredienser

Valg af udstyr til prøvetagning afhænger til hvilken form for analyse der skal. Analyser kan opdeles i 3 hovedkategorier:

  • Fysisk analyse

Her er måske ikke de store krav til hvilket materiale som prøvetagnings udstyret er lavet af og rengøring af udstyr mellem for skellige partier er ikke kritisk.

  • Kemisk Analyse (kan også være NIR eller lignende)

her kan fremmed stoffer, eller rester fra sidste prøve kunne påvirke resultatet. Materiale kravene er større, og en grundig rengøring mellem hver prøve kan være nødvendig.

  • Mikrobiologisk Analyse

her vil kontaminering fra omgivelser og fra tidligere prøve være kritisk, da det kan påvirke resultatet af analysen. Høje krav til udstyret til materialevalg, men også rengøring mellem de forskellige prøver. Sterilisering af udstyret skal kunne være muligt – eller der kan anvendes engangsudstyr der leveres pre-steriliseret.

Grab-Sampling

Prøven tages kun i overfladen Den simpleste model hvor der tages en prøve ud fra toppen af sækken eller beholderen.

Skovle / Spartler / Øser

Gennemsnitsprøver

Slot-Sampler er spyddet der tager en gennemsnitsprøve ud fra en beholder/BigBag. Prøven tages i ligeligt i hele prøvetagerens længde, og giver således et gennemsnitligt prøveudsnit af den samlede mængde i beholder/BigBag.

Punkt Prøver

Man vælger selv hvor prøven skal tages – en Pulver-tyv eller væske-tyv kan åbnes først når den er hvor man ønsker prøve fra, og lukkes igen. Kan bruges til at se om produkternes sammensætning varierer i top og bund.

SackSampler

Prøven tages ud af siden på sækken (og kan således tages prøve ud fra sække uden at de åbnes/fjernes fra pallen.

Se det store udvalg af forskelle prøvetagere til pulvere, væsker, pasta og faste stoffer på sampling.com.

Kontakt Sikre Prøver for at få hjælpe til at finde den helt rigtige løsning til jeres produkt/proces.

In-Line Process

Skal der løbende tages prøver ud fra processen, vælges det rigtige prøveudtag ud fra produktet, placeringen og hvad prøven skal bruges til.

FreeGlide - Cup Sampler

FreeGlide  – Cup Sampler (Sampling System) er en skånsom og meget hygiejnisk prøveudtag som placeres i et faldrør. Har en speciel patenteret menbran som gør det mulig også at CIP rengøre. Er god til produkter som ikke tåler mekanisk påvirkning (Pellets, dragee etc)  Se mere her.

Plug-Sampler

En lille defineret prøve kan tages ud fra en silo, forbeholder eller fra en processtrøm. Har et dobbelt tætningssystem som gør at den kan tage prøve ud fra systemer med vacuum eller overtryk. Se mere på rembe-kersting.com.

Snekke Sampler

Det kan være at der findes en helt specifik prøvetager, som passer bedst til jeres produkt / proces. Kontakt os gerne med flere detaljer. 

Ovenstående er kun et lille udpluk af de prøveudtag som vi forhandler – kontakt os med detaljer om produkt, mængder og proces krav, og vi hjælper med at finde det helt rigtig udtag.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål til specifikke produkter eller for at høre om vi har produkter til specielle processer.