Prøvetagningsudstyr til Agro Korn

Manuelle spyd

Kornspyd

Det mest almindelige er aluminiumspyddet som kan bruges i vogne, plansiloer og bigbags.  Hvis der er specielle krav kan spyddene også fås i Rustfast stål og med større diameter, så det også kan udtaget prøve af foder piller, træpiller eller store bælgfrø. 

Stiksøger

(eller Nobbe Trier) anvendes til at stikke ind i siden af sække eller BigBag. Hullet kan efterfølgende lukkes med selvklæbende labels

Maskinelle spyd

Rakoraf

Rakoraf er indbegrebet af udstyr til at kunne tage prøver fra lastbiler/vogne der holder på brovægten.Spyddet kontrolleres med fjernbetjening – og kan supporters af kamera.  Der kan tages 5 – 8 prøver af et træk. Den samlede prøve suges ind i modtagebeholder – Prøven kan automatisk reduceres og neddeles til den prøvestørrelse som skal bruges videre i processen

In-Line Process

Skal der løbende tages prøver ud fra processen, vælges det rigtige prøveudtag ud fra produktet, placeringen og hvad prøven skal bruges til.

DVB200/DVB300

DVB200/DVB300 –  (Rationel Kornservice/Pfeuffer) Et prøveudtag, der specielt er velegnet til sædekorn. Prøven udtages i hele tværsnittet af det faldene produkt, hvilket er kravet hvis prøven skal godkendes i henhold til Landbrugsstyrelsen elle ISTA. Dette type af prøveudtag kan kun tage prøve ud fra frit faldende produkt.

Moustic

Moustic (Tout Pour Le Grain) er et mere allround prøveudtag, der kan tage ud fra Siloer, Kædetransportører, Faldrør . Prøven kan opsamlet i frit fald, eller kan transporteres penumatisk til et centralt modtagested.

SAMPLEX

SAMPLEX (Tekpro)  er et prøveudtag som skal monteres ind i en lodret faldende produktstrøm. En åben kontruktion, der gør den velegenet til at håndtere større partikler  og er skånsom over for materialet (så det den ikke ødelægger foder eller træ piller der skal udtages til analyse.

Har du spørgsmål?

Det kan være at der findes en helt specifik prøvetager, som passer bedst til jeres produkt / process. Kontakt os gerne med flere detaljer.